ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فلومتر تصفیه آب صنعتی

فلومتر تصفیه آب صنعتی|نوین تصفیه پارس|قطعات تفیه آب صنعتی 

سنج یا جریان سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری میکند. در بیشتر صنایع از جمله صنایع تصفیه آب ،صنایع نفت ،پتروشیمی و... دانستن مقدار دقیق فلوری عبوری مانند آب ،گاز و یا نفت با توجه به ملاحظات فنی و اقتصلدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است دربسیاری موارد نظیر فرآیند های صنعتی کاربرد اقتصادی و معادل قیمت خرید و یا فروش ماده مورد نظر است.

تعریف فلومتر یا دبی سنج
برای اندازه گیری سرعت جریان یا مقدار گاز و سیال داخل لوله از وسیله ای به نام دبی سنج یا فلومتر (کنتور) استفاده می شود.

می دانید که با وسایل های زیادی می توان جریان را اندازه گیری کرد و در هر موقعیت شرایط خاص خود را می طلبد.

در صنایع مختلف یکی از مهم ترین پارامتر های اندازه گیری ، سنجش جریان سیال می باشد.

در همین راستا عموما کارشناسان بعد از اینکه دما را اندازه گیری کردند به سنجش میزان فلو یا جریان سیال می پردازند.

دبی سنج ها با نام های مختلفی مانند جریان سنج ، معیار یا پیمانه جریان ، شاخص جریان ، سیال سنج و غیره شناخته می شوند.

در زمان انتخاب فلومتر باید به موارد زیر توجه داشت:

دقت
قیمت تمام شده
هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون
سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولید و…

چرا دقت دبی سنج اهمیت دارد؟
از دبی سنج یا فلومتر دقیق برای نظارت و یا کنترل دقیق جریان استفاده می کنیم.

تعدادی از تجهیزات صنعتی به محاسبه دقیق مقدار و کمیت های درگیر احتیاج دارند ، مثل سرو شیرهای (Servo-valve) تعبیه شده در صنایع هوا فضا .

از جهتی دیگر، برای برخی از کارها مانند آبیاری تاکستان ها دقتی در حدود ۵% الی ۱۰% نیاز است.

به بخش پشتیبانی آنلاین گروه فنی مهندسی نوین تصفیه پارس خوش آمدید

پشتیبانی آنلاین
Close and go back to page